Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση μικρής απόσβεσης και το πλάτος της ελαττώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Α=Αοet (Λ=σταθ).
(Ι).  Η μείωση του πλάτους της ταλάντωσης κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου της ταλάντωσης είναι: α) μεγαλύτερη , β) μικρότερη, γ) ίση σε σχέση με την μείωση του πλάτους κατά την διάρκεια της 2ης περιόδου της ταλάντωσης.
(ΙΙ).  Το ποσοστό  μείωσης του πλάτους της ταλάντωσης κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου της ταλάντωσης είναι: α) μεγαλύτερο , β) μικρότερο, γ) ίσο σε σχέση με το ποσοστό  μείωσης του πλάτους κατά την διάρκεια της 2ης περιόδου της ταλάντωσης.
Να επιλέξετε σε καθένα από τα ερωτήματα (Ι) και (ΙΙ) τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

η συνέχεια από  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου