Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΑ ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

1.       Η θερμοδυναμική μελετάει την μετατροπή της ………………………………………. σε …………………………………. ……………….. και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η ……………………………..

2.       Σύστημα είναι ένα τμήμα του …………………………………… κόσμου που διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο με ………………………………….. ή ………………………………….. τοιχώματα.

3.       Για να περιγραφεί ένα θερμοδυναμικό σύστημα χρησιμοποιούνται μεγέθη όπως …………………………… , ……………………………………… , ……………………………………… ……………………………….

4.       Οι θερμοδυναμικές μεταβλητές είναι ………………………………………. , …………………………………………… και  …………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου