Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Nicola Tesla

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Διαγώνισμα                                οριζόντια βολή - ομαλή κυκλική- ορμή

Θέματα         Απαντήσεις

Επιμέλεια θεμάτων
Αλέξογλου Φώτης
Ζορπμάς Γιώργος
Δημόμουλος Δημήτρης
Καλκίτσας Χρήστος

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα 
κρούσεις - ταλαντώσεις- κύματα

Θέματα                  Απαντήσεις

  

Επιμέλεια Θεμάτων
Ζορμπάς Γιώργος 
Δημόπουλος Δημήτρης
Καλκίτσας Χρήστος
Τσαπανίδης Ηλίας

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1ο-4ο
Θέματα              Απαντήσεις

  • Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1ο-5ο
Θέματα             Απαντήσεις

Επιμέλεια θεμάτων

Αραπίδης Βασίλης
Δημόπουλος Δημήτρης
Καραμανίδης Θωμάς