Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ( άσκηση 2)Για το διπλανό κύκλωμα δίνονται:
R1=40Ω, R2=30Ω, R3=30Ω, R4=60Ω, R5=10Ω, V=120V.
Να υπολογιστούν
α) η ολική αντίσταση του κυκλώματος
β) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή
γ) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1.


η συνέχεια και οι απαντήσεις από ΕΔΩ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ    (άσκηση1)
Αν ο καθένας από τους όμοιους αντιστάτες του διπλανού σχήματος έχει αντίσταση R= 38Ω, να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.

  Πως πρέπει να συνδεθούν οι αντιστάτες ώστε η τιμή της ολικής αντίστασης να πάρει την μέγιστη τιμή της και πως για να πάρει την ελάχιστη;
η συνέχεια από ΕΔΩ

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΜΑΤΑ  ΑΣΚΗΣΗ  2 ( συμβολή κυμάτων )
     Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού και απέχουν μεταξύ τους απόσταση  d= 6m. Οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t=0 με εξίσωση της μορφής y=0,2ημ4πt (S.I) παράγοντας κύματα μήκους κύματος λ=2 m. Σε σημείο Μ της επιφάνειας του υγρού τα δύο κύματα που παράγονται από τις πηγές Π1 και Π2 φτάνουν τις χρονικές στιγμές t1=2,5 sec και t2= 3 sec αντίστοιχα, ενώ σε ένα άλλο σημείο Ζ της επιφάνειας του υγρού τα δύο κύματα που παράγονται από τις πηγές Π1 και Π2 φτάνουν τις χρονικές στιγμές t3=3,5 sec και t4= 2,75 sec αντίστοιχα.
α) Να χαρακτηρίσετε το είδος της συμβολής (ενισχυτική ή ακυρωτική ) που συμβαίνει στα σημεία Μ και Ζ.
β) Να προσδιορίσετε σε ποιες υπερβολές ανήκουν τα σημεία Μ και Ζ
γ) Οι υπερβολές που διέρχονται από τα σημεία Μ και Ζ τέμνουν το ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ στα σημεία Θ και Η αντίστοιχα. Πόση είναι η απόσταση ΘΗ;

η συνέχεια από ΕΔΩ


Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΣΤ στις μηχανικές ταλαντώσεις


Το σώμα Σ του σχήματος έχει μάζα m=0,5Kg και ισορροπεί δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=25N/m. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω μέχρι το ελατήριο να αποκτήσει το φυσικό του μήκος και το αφήνουμε ελεύθερο.
Θετική θεωρείστε τη φορά προς τα κάτω.

Α) Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει α.α.τ

η συνέχεια και η λύση από  ΕΔΩ


ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΣΤ στις μηχανικές ταλαντώσεις

1.Τη χρονική στιγμή t=T/4 η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί α.α.τ αποκτά τιμή α= +ωυmax. Άρα η εξίσωση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο είναι:

Α) υ= υ
max ημ(ωt)                                            B) υ= υmax ημ(ωt+3π/4))
Γ) υ= υ
maxσυν(ωt)                                           Δ) υ= υmaxσυν(ωt+π)


η συνέχεια και η λύση από ΕΔΩΠέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα στα κύματα


Δύο σύγχρονες πηγές Π1, Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα. Η εξίσωση της ταλάντωσης κάθε πηγής είναι y = 0,01.ημ(10πt) (SI) και η ταχύτητα διάδοσης των εγκαρσίων κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι ίση με 1,5 m/s.
Ένα σημείο Λ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την πηγή Π1 απόσταση 0,6 m και από την πηγή Π2 απόσταση 1 m, όπως δείχνει το σχήμα.


Οι πηγές Π1, Π2 αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0.
α.  Να υπολογισθεί το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιουργούν οι πηγές.

η συνέχεια από ΕΔΩ

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 1  (συμβολή κυμάτων)


     Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=10m βρίσκονται στην επιφάνεια νερού και δημιουργούν εγκάρσια αρμονικά κύματα μήκους κύματος λ=2m. Η εξίσωση ταλάντωσης κάθε πηγής είναι y= 0,4ημ(4πt) (S.I).
Α) τα κύματα φτάνουν σε  ένα σημείο Κ της επιφάνειας του νερού που απέχει από την πηγή Π1 απόσταση r1=6m και από την πηγή Π2 απόσταση r2=10m. Να βρεθούν
        
i) το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Κ.η συνέχεια  και η λύση από ΕΔΩ

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο


ΘΕΜΑ 1ο
(1) Όταν λέμε ότι ένα σώμα είναι αρνητικά φορτισμένο εννοούμε ότι
α) δεν έχει καθόλου φορτία
β) έχει μόνο αρνητικά
γ) έχει περισσότερα αρνητικά παρά θετικά
δ) δεν έχει πρωτόνια
(Μονάδες 4)

η συνέχεια από ΕΔΩ

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ( κύματα και φάση )


Παρατηρείστε πως μεταβάλλεται η φάση των μορίων στις θέσεις 
 x=2m και x=3,5m με την πάροδο του χρόνου

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ( συμβολή κυμάτων )


Παρατηρείστε στη γραφική παράσταση πότε αρχίζει η ταλάντωση
 του σημείου Λ , πότε αρχίζει η συμβολή των κυμάτων
και το αποτέλεσμα της στην ταλάντωση του σημείου Λ.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ( συμβολή κυμάτων )

Παρατηρείστε τη συμβολή των κυμάτων πάνω στο
 ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις δύο πηγές.
Τα σημεία ενισχυτικής και ακυρωτικής συμβολής.
Τις φορές των ταχυτήτων των μορίων.
Τις υπερβολές  ενισχυτικής και ακυρωτικής συμβολής που
 τέμνουν το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις πηγές.

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΜΑΤΑ 4Ο ΤΕΣΤ (Στάσιμα κύματα)

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα xOx διαδίδονται ταυτόχρονα με αντίθετες κατευθύνσεις δύο αρμονικά κύματα ίσου πλάτους Α , ίσου μήκους κύματος λ και ίδιας συχνότητας f . Εξαιτίας της συμβολής των κυμάτων δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στο σημείο Ο (x=0). Δύο υλικά σημεία του ελαστικού μέσου Μ και K βρίσκονται στις θέσεις xΜ=3λ/8 και xK=3λ/2.

η συνέχεια από ΕΔΩΒ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2


  Ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α και μπορεί να μεταφερθεί στην κατάσταση Γ με τις μεταβολές ΑΒΓ,ΑΓ,ΑΔΓ. 
η συνέχεια από ΕΔΩΤετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΜΑΤΑ 3ο ΤΕΣΤ         
Το άκρο Ο μιας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται με τον θετικό ημιάξονα Οχ εκτελεί κατακόρυφη απλή αρμονική ταλάντωση που περιγράφεται από την εξίσωση y=0,4ημωt ( y σε m). Αν γνωρίζετε ότι το σημείο Ο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 20 φορές σε χρόνο 2 sec και ότι το παραγόμενο κύμα φτάσει σε σημείο Μ της χορδής που βρίσκεται στη θέση x= 6m σε χρόνο t=3 sec,
α)   Να γράψετε την εξίσωση του κύματος
β)  Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t=0,25 sec

η συνέχεια από  ΕΔΩ

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                 ΚΥΜΑΤΑ 2ο ΤΕΣΤ

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος χορδής στη διεύθυνση του θετικού ημιάξονα Οχ. Η πηγή βρίσκεται στη θέση x=0 και η εξίσωση ταλάντωσής της είναι y=Αημωt. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t=3 sec.
    Α) Ποια είναι η φορά της ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων Κ,Λ,Μ;
   Β) Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;

η συνέχεια από ΕΔΩ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΑ ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

1.       Η θερμοδυναμική μελετάει την μετατροπή της ………………………………………. σε …………………………………. ……………….. και τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η ……………………………..

2.       Σύστημα είναι ένα τμήμα του …………………………………… κόσμου που διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο με ………………………………….. ή ………………………………….. τοιχώματα.

3.       Για να περιγραφεί ένα θερμοδυναμικό σύστημα χρησιμοποιούνται μεγέθη όπως …………………………… , ……………………………………… , ……………………………………… ……………………………….

4.       Οι θερμοδυναμικές μεταβλητές είναι ………………………………………. , …………………………………………… και  …………………………………………………

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                   ΚΥΜΑΤΑ  1ο ΤΕΣΤ    

Κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα Οχ και κατά την θετική κατεύθυνση.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος κάποια χρονική στιγμή t1.
   Α) πόση είναι η  φάση των σημείων 0,Μ,Λ,Κ;
   Β) πόση θα γίνει η φάση του Λ μετά από χρόνο Δt= 3T/4;

η συνέχεια  από  ΕΔΩ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

η συνέχεια από ΕΔΩ

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση μικρής απόσβεσης και το πλάτος της ελαττώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Α=Αοet (Λ=σταθ).
(Ι).  Η μείωση του πλάτους της ταλάντωσης κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου της ταλάντωσης είναι: α) μεγαλύτερη , β) μικρότερη, γ) ίση σε σχέση με την μείωση του πλάτους κατά την διάρκεια της 2ης περιόδου της ταλάντωσης.
(ΙΙ).  Το ποσοστό  μείωσης του πλάτους της ταλάντωσης κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου της ταλάντωσης είναι: α) μεγαλύτερο , β) μικρότερο, γ) ίσο σε σχέση με το ποσοστό  μείωσης του πλάτους κατά την διάρκεια της 2ης περιόδου της ταλάντωσης.
Να επιλέξετε σε καθένα από τα ερωτήματα (Ι) και (ΙΙ) τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

η συνέχεια από  ΕΔΩ

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

O υπολογισμός του έργου σε μια μεταβολή γίνεται:
Αν είναι γνωστή η μεταβολή , μέσω του  τύπου του έργου που ισχύει γι’αυτή
Αν η μεταβολή είναι τυχαία , από το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της μεταβολής σε άξονες p-V και του άξονα των όγκων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις εκτονώσεις τα έργα θετικά ενώ στις συμπιέσεις τα έργα είναι αρνητικά.η συνέχεια από ΕΔΩ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

     Αν τα δεδομένα του προβλήματος αναφέρονται σε διαφορετικές καταστάσεις αλλά  η μάζα το αερίου είναι άγνωστη τότε χρησιμοποιούμε την καταστατική εξίσωση . Δεν εφαρμόζουμε του νόμους των αερίων.

Αλλιώς (αν  η μάζα είναι σταθερή ) η σχέση που συνδέει τις δυο καταστάσεις είναι:


η συνέχεια από ΕΔΩ

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 2010

        Σημειακή μάζα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση  και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,  με εξισώσεις   x1= Α1ημ(ωt)   και x22ημ(ωt+π/3) . Αν η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε  μόνο την πρώτη ταλάντωση θα ήταν  Ε1= 2J και η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε μόνο την  δεύτερη ταλάντωση θα ήταν Ε2= 4,5J ,  τότε η ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι:
        α.  Ε= 6,5
J          ,           β.  Ε= 2,5J        ,           γ.  Ε= 9,5J


η συνέχεια από ΕΔΩ

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεθοδολογία ασκήσεων

ΚΥΜΑΤΑ


Η συχνότητα ενός κύματος εκφράζει τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί ένα σημείο του στη μονάδα του χρόνου. Με την ίδια λογική μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητα εκφράζει το πλήθος των μηκών κύματος που διέρχονται από ένα σημείο στη μονάδα του χρόνου.
Σε κάθε μήκος κύματος υπάρχει ένα όρος και μια κοιλάδα. 


η συνέχεια από ΕΔΩ

Συμπλήρωμα Θεωρίας από ΕΔΩ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ


Ένα διαγώνισμα από θέματα προηγουμένων ετών
Η συνέχεια από  ΕΔΩ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μεθοδολογία  ασκήσεων


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1.          Προσδιορίζουμε τη θέση ισορροπίας ( Θ.Ι ) και ορίζουμε τη θετική φορά.
   Προσέχουμε να υπολογίσουμε σωστά τη συχνότητα της ταλάντωσης, αν αυτή δεν δίνεται άμεσα.
πχ 1 : Η ταχύτητα του  σώματος που ταλαντώνεται μηδενίζεται κάθε 0,2
sec ποια είναι η συχνότητα της ταλάντωσης;

η συνέχεια απο ΕΔΩ