Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Εξι  ερωτήσεις σε φθίνουσες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

     Σε μια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της μειώνεται με τον χρόνο σύμφωνα με τη σχέση  . Αν Α123 είναι τα πλάτη της ταλάντωσης τις χρονικές στιγμές Τ,2Τ,3Τ αντίστοιχα τότε ισχύει:

 

η συνέχεια από ΕΔΩ
Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011


'Ασκηση στην α.α.τ με δύο ελατήρια

η  άσκηση και η απάντηση από ΕΔΩ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώσμα στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις
τα  θέματα από ΕΔΩΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα στην απλή αρμονική ταλάντωση
 τα θέματα  από ΕΔΩ