Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ


…τελευταία  ματιά

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή στα παραδείγματα και στις παρατηρήσεις  (λεζάντες) κάτω από τα σχήματα του σχολικού βιβλίου.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ασκ. 1.7 , 1.20 , 1.24 , 1.27 , 1.37 , 1.39 , 1.48

ΚΥΜΑΤΑ
Ασκ. 2.2 ,2.3 , 2. 9 , 2.11 , 2.27 ,2.33 , 2.45 , 2.53

ΣΤΕΡΕΟ
Ασκ. 4.3, 4.19, 4.26, 4.27 , 4.42 , 4.54, 4.64 , 4.65 , 4.66 , 4.67

ΚΡΟΥΣΕΙΣ
Ασκ. 5.28 , 5.30 , 5.48

DOOPLER
Ασκ. 5.21 , 5.51

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ