Προγράμματα

Adobe Reader  (για αρχεία pdf )

Flash player (για τις προσομοιώσεις)

Shocwave player ( για τις προσομοιώσεις)


Java (για τις προσομοιώσεις )