Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

ΦΥΣΘΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

Θεωρώντας τα στάσιμα κύματα πιθανό θέμα στις φετινές  Πανελλήνιες εξετάσεις,
δημοσιεύω 5 ερωτήσεις πιθανές για ΘΕΜΑ Β και 5 ασκήσεις πιθανές για ΘΕΜΑ Γ.
Οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι με κόκκινο χρώμα.
Η επιλογή των ασκήσεων έγινε απο το ylikonet.

ερωτήσεις  ΘΕΜΑ Β από ΕΔΩ
ασκήσεις  ΘΕΜΑ Γ από ΕΔΩ