Φυσικής...παιχνίδια

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ανάλκαση και διάθλαση του φωτός

Bending Light
Click to Run

ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Radio Waves & Electromagnetic Fields
Click to Run

ισορροπία ροπών

Balancing Act
Click to Run


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ιδιότητες αερίων

Gas Properties
Click to Run

πυκνωτές

Capacitor Lab
Click to Run

εργαστήριο  ηλεκτρομαγνητισμού


Faraday's Electromagnetic Lab
Click to Run

δημιουργία κυκλωμάτων συνεχούς ή εναλλασσομένου ρεύματος

Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Click to Run

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

κινήσεις διαγράμματα

The Moving Man
Click to Run

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Energy Skate Park: Basics
Click to Run