Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ


Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.  Άσκηση 1


     Η  ένταση του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στον άξονα Οx, έχει χρονική εξίσωση  ...
α) Να βρείτε την συχνότητα του κύματος και να αποδείξετε ότι δεν διαδίδεται στο κενό, αν γνωρίζετε ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι c = 3∙108 m/s.
β) Να βρείτε τον δείκτη διάθλασης του μέσου που διαδίδεται το κύμα.


η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩΔευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Κύματα άσκηση 4 ( στάσιμα)


Στο παραπάνω σχήμα δίνονται δύο στιγμιότυπα (1) και (2) ενός στάσιμου κύματος που δημιουργείται σε γραμμικό ελαστικό μέσο και περιγράφεται από την εξίσωση y=2Aσυν 2πx/λ ημ 2πt/T. To στιγμιότυπο (1) αντιστοιχεί σε μια χρονική στιγμή t1 ενώ το (2) σε μια άλλη χρονική στιγμή t2=t1+3T/4.

η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩ

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΑ VIDEO ΑΠΟ ΤΗ NASA

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα στο 1ο και 2ο Κεφάλαιο

ΘΕΜΑ 1Ο  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.     Στην απλή αρμονική ταλάντωση ενός σώματος κάποια στιγμή το σώμα έχει ταχύτητα υ=-8m/s και επιτάχυνση α=+4m/s2. Εκείνη τη στιγμή το σώμα κινείται:
α) επιταχυνόμενο προς τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης (
x=0)
β) επιβραδυνόμενο προς την αρνητική ακραία θέση (
x=-Α)
γ) επιβραδυνόμενο προς τη θετική ακραία θέση (
x=+Α)
δ) επιταχυνόμενο προς την αρνητική ακραία θέση (
x=-Α)

η συνέχεια και οι απαντήσεις από ΕΔΩ


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Διαγώνισμα στο 1ο και 2ο Κεφάλαιο
ΘΕΜΑ 1Ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Η πίεση ενός αερίου είναι:
α) ανεξάρτητη της ταχύτητας των μορίων του
β) ανάλογη της ταχύτητας των μορίων του
γ) ανάλογη της μέσης τιμής των ταχυτήτων των μορίων του
δ) ανάλογη της μέσης τιμής των τετραγώνων των ταχυτήτων  των μορίων του.


η συνέχεια από ΕΔΩ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διάθλαση Νόμος του Snell -2

     Πισίνα κολυμβητηρίου περιέχει νερό βάθους h με δείκτη διάθλασης n. Η οροφή απέχει από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού απόσταση d. Στον πυθμένα της πισίνας υπάρχει φωτεινή σημειακή πηγή Π που εκπέμπει κωνική δέσμη φωτός με γωνία φ όπως φαίνεται στο σχήμα.
     α. Να αποδείξετε ότι καμία ακτίνα της φωτεινής δέσμης δεν παθαίνει ολική ανάκλαση στην επιφάνεια του νερού αν


η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩ


Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διάθλαση - Νόμος του Snell
Κυλινδρικό δοχείο έχει ακτίνα βάσης α και ύψος h. Όταν το δοχείο περιέχει υγρό βάθους h/2 , όπως φαίνεται στο σχήμα, τότε ο παρατηρητής Π μόλις που διακρίνει το σημείο Α. Όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως , τότε ο παρατηρητής χωρίς να αλλάξει θέση , μόλις που διακρίνει το κέντρο Κ της βάσης του δοχείου.
Να αποδείξετε ότι ο δείκτης διάθλασης του υγρού δίνεται από τη σχέση 

 η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩ

Ο απλούστερος ηλεκτροκινητήρας

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ


1.  Αν ο καθένας από τους όμοιους αντιστάτες του διπλανού σχήματος έχει αντίσταση R= 38Ω,
        α. Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.

        β. Πως πρέπει να συνδεθούν οι αντιστάτες ώστε η τιμή της ολικής αντίστασης να πάρει την μέγιστη τιμή της και πως για να πάρει την ελάχιστη;

        γ.  Πόση είναι σε κάθε περίπτωση η τιμή της ολικής αντίστασης;


η συνέχεια και απαντήσεις από ΕΔΩ

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 3 ( στάσιμο κύμα)
    Σε χορδή με ακλόνητα άκρα δημιουργείται στάσιμο κύμα από τη συμβολή δύο κυμάτων μήκους κύματος λ. Στη χορδή δημιουργούνται συνολικά 4 κοιλίες.
α) Αν το μήκος κύματος λ μειωθεί κατά 50% τότε στη χορδή θα δημιουργηθούν 2,4 ή 8 κοιλίες;
β) Σχεδιάστε τα στιγμιότυπα του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή που τα μόρια της χορδής ( πλην των δεσμών) έχουν μέγιστη δυναμική ενέργεια, όταν το μήκος κύματος είναι λ και όταν μεταβληθεί.η συνέχεια και η λύση από ΕΔΩ

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011

ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ

Aurora Borealis timelapse HD - Tromsø 2010 from Tor Even Mathisen on Vimeo.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ   ΑΣΚΗΣΗ  3
    Το αέριο μιας θερμικής μηχανής που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση Α με PA= 160 N/m2 εκτελεί κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές.
1. Ισοβαρής εκτόνωση από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με VB= 8m3
2.   Ισόχωρη ψύξη από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ
3.   Αδιαβατική συμπίεση από την κατάσταση Γ στην κατάσταση Α κατά την διάρκεια της οποίας ισχύει PVγ= 160 Νm3.

Να βρεθούν:

η συνέχεια και οι απαντήσεις από ΕΔΩ