Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Περιστροφική κίνηση στερεού . ΤΕΣΤ


Οριζόντιος δίσκος ακτίνας R=0,5m στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Η γωνιακή ταχύτητα του τροχού μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

η συνέχεια από ΕΔΩ

απαντήσεις από ΕΔΩ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύνθετη κίνηση στερεού . 2ο Τεστ 


Το καρούλι του σχήματος κυλάει χωρίς να ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος. Κάποια χρονική στιγμή ο άξονας περιστροφής του που διέρχεται  από το Κ έχει ταχύτητα υcm= 10m/s. Αν η ακτίνα του μικρού δίσκου είναι r= 0,1m και το μεγάλου δίσκου  R=0,3m , να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του καρουλιού καθώς και τις ταχύτητες των σημείων Α,Β,Γ,Δ.


η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩΚυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύνθετη κίνηση στερεού . Ένα test


   Δίσκος ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο και η ταχύτητα του κέντρου μάζας υcm είναι σταθερή 

η συνέχεια και οι απαντήσεις από ΕΔΩ


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τέστ  στο Ηλεκτρικό πεδίο

2. Το φορτίο Q=-10μC του διπλανού σχήματος είναι ακλόνητο στην κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου. Το φορτίο q=-1μC αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί στη θέση Β που απέχει απόσταση ΑΒ=2m από το  A και στην οποία έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια
U1= 5 ∙10-3 J.

η συνέχεια και οι απαντήσεις από ΕΔΩ


Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα στα κύματα


ΘΕΜΑ 1Ο
   Ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί μήκους L εκτείνεται κατά την διεύθυνση του άξονα xx. To άκρο του που βρίσκεται στη θέση x=L είναι στερεωμένο ενώ το άκρο του Ο ( θέση x=0) είναι ελεύθερο. Με κατάλληλη διαδικασία δημιουργείται στο σχοινί στάσιμο κύμα με 5 κοιλίες συνολικά. Το άκρο  Ο αντιστοιχεί σε κοιλία και τη στιγμή t=0 βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά την θετική φορά.
Για το σημείο Ο δίνονται ακόμη οι πληροφορίες:η συνέχεια και οι απαντήσεις από ΕΔΩ


ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διάθλαση- κρίσιμη γωνία- ολική ανάκλαση- πορεία ακτίνας.
Η τομή πρίσματος είναι ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές  m. Μια μονοχρωματική ακτίνα με μήκος κύματος στο κενό λο=500 nm προσπίπτει κάθετα στο σημείο Δ τέτοιο ώστε ΔΒ=ΒΓ/4. Ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος είναι n=2.
α) Να χαράξετε την πορεία της ακτίνας μέχρι την έξοδό της από το πρίσμα και να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.


η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩ

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ


Μεθοδολογία ασκήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το υλικό σημείο ορίζεται ως το σώμα που έχει τις ιδιότητες της ύλης εκτός από διαστάσεις. Ένα υλικό σημείο μη έχοντας διαστάσεις, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μόνο μεταφορικές κινήσεις.
Στην πραγματικότητα όλα τα σώματα έχουν διαστάσεις και γι’αυτό εκτός από μεταφορική εκτελούν και περιστροφική (στροφική) κίνηση.


η συνέχεια από ΕΔΩ


Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

Γ' Λυκείου- Φυσική Γενικής Παιδείας


Διαγώνισμα στο 1ο και το 2ο κεφάλαιο
ΘΕΜΑ 3Ο
Στο άτομο του υδρογόνου το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση τέτοια ώστε να έχει  ταχύτητα περιστροφής  υ= 7,28 105 m/s.
Α. Να βρεθούν:
Ι. Ο αριθμός n που αντιστοιχεί στη διεγερμένη κατάσταση
ΙΙ. Ποιες είναι οι δυνατές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την αποδιέγερση;
ΙΙΙ. Σε μια από αυτές τις μεταβάσεις εκπέμπει ακτινοβολία που έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος λmax , να το υπολογίσετε
ΙV. Ο λόγος της δυναμικές ενέργειας του ατόμου σ’αυτή την κατάσταση προς την δυναμική του ενέργεια στη θεμελιώδη κατάσταση.

η συνέχεια από ΕΔΩ