Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Στερεό σώμα - Άσκηση 5


Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια ομογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ η οποία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από το άκρο της Α με την βοήθεια άρθρωσης. Η ράβδος έχει  μήκος d=2m και μάζα M=3 Kg και στο άκρο της Γ έχουμε στερεώσει σώμα μάζας m=1 Kg και το σύστημα ισορροπεί με την βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος ΚΜ, όπου Μ το μέσο της ράβδου.


η συνέχεια από ΕΔΩ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ


Στερεό σώμα - Άσκηση 4


Στα άκρα Α και Γ της ομογενούς ράβδου του διπλανού σχήματος που έχει μάζα Μ= 3Kg και μήκος d=2m έχουμε στερεώσει δύο σώματα με μάζες m1=m2= 1Kg. To σύστημα μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο χωρίς τριβές γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο που απέχει από το άκρο Α απόσταση d/4. Αρχικά το σύστημα βρίσκεται ακίνητο σε κατακόρυφη θέση.

η συνέχεια και η λύση από  ΕΔΩ


Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαγνήτες - Ηλεκτρικό ρεύμα και μαγνητικό πεδίο
παρουσίαση σε power point


από τον Ε Παπαευθυμίου

κατεβάστε την  από ΕΔΩΠέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η.Ε.Δ - Χαρακτηριστικές καμπύλες


    Ηλεκτρική πηγή της οποίας η χαρακτηριστική καμπύλη είναι η ευθεία (ε1) του σχήματος συνδέεται με αντιστάτη R  του οποίου η χαρακτηριστική καμπύλη είναι η ευθεία (ε2). Να υπολογίσετε

α) την Η.Ε.Δ της πηγής
β) την εσωτερική της αντίσταση
γ) την τιμή της αντίστασης Rη συνέχεια και η λύση από ΕΔΩ

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρουσίαση στο powerpont  για ομαλή κυκλική κίνηση

από τον Μερκούρη Παναγιωτόπουλο

 Κατεβάστε την από ΕΔΩ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρουσίαση στο powerpoint για την τριβή


από τον Μερκούρη Παναγιωτόπουλο

Κατεβάστε την από ΕΔΩ