Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                   ΚΥΜΑΤΑ  1ο ΤΕΣΤ    

Κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον άξονα Οχ και κατά την θετική κατεύθυνση.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος κάποια χρονική στιγμή t1.
   Α) πόση είναι η  φάση των σημείων 0,Μ,Λ,Κ;
   Β) πόση θα γίνει η φάση του Λ μετά από χρόνο Δt= 3T/4;

η συνέχεια  από  ΕΔΩ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

η συνέχεια από ΕΔΩ

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση μικρής απόσβεσης και το πλάτος της ελαττώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Α=Αοet (Λ=σταθ).
(Ι).  Η μείωση του πλάτους της ταλάντωσης κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου της ταλάντωσης είναι: α) μεγαλύτερη , β) μικρότερη, γ) ίση σε σχέση με την μείωση του πλάτους κατά την διάρκεια της 2ης περιόδου της ταλάντωσης.
(ΙΙ).  Το ποσοστό  μείωσης του πλάτους της ταλάντωσης κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου της ταλάντωσης είναι: α) μεγαλύτερο , β) μικρότερο, γ) ίσο σε σχέση με το ποσοστό  μείωσης του πλάτους κατά την διάρκεια της 2ης περιόδου της ταλάντωσης.
Να επιλέξετε σε καθένα από τα ερωτήματα (Ι) και (ΙΙ) τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

η συνέχεια από  ΕΔΩ

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

O υπολογισμός του έργου σε μια μεταβολή γίνεται:
Αν είναι γνωστή η μεταβολή , μέσω του  τύπου του έργου που ισχύει γι’αυτή
Αν η μεταβολή είναι τυχαία , από το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της μεταβολής σε άξονες p-V και του άξονα των όγκων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις εκτονώσεις τα έργα θετικά ενώ στις συμπιέσεις τα έργα είναι αρνητικά.η συνέχεια από ΕΔΩ

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

     Αν τα δεδομένα του προβλήματος αναφέρονται σε διαφορετικές καταστάσεις αλλά  η μάζα το αερίου είναι άγνωστη τότε χρησιμοποιούμε την καταστατική εξίσωση . Δεν εφαρμόζουμε του νόμους των αερίων.

Αλλιώς (αν  η μάζα είναι σταθερή ) η σχέση που συνδέει τις δυο καταστάσεις είναι:


η συνέχεια από ΕΔΩ

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 2010

        Σημειακή μάζα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση  και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,  με εξισώσεις   x1= Α1ημ(ωt)   και x22ημ(ωt+π/3) . Αν η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε  μόνο την πρώτη ταλάντωση θα ήταν  Ε1= 2J και η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε μόνο την  δεύτερη ταλάντωση θα ήταν Ε2= 4,5J ,  τότε η ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι:
        α.  Ε= 6,5
J          ,           β.  Ε= 2,5J        ,           γ.  Ε= 9,5J


η συνέχεια από ΕΔΩ

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεθοδολογία ασκήσεων

ΚΥΜΑΤΑ


Η συχνότητα ενός κύματος εκφράζει τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί ένα σημείο του στη μονάδα του χρόνου. Με την ίδια λογική μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητα εκφράζει το πλήθος των μηκών κύματος που διέρχονται από ένα σημείο στη μονάδα του χρόνου.
Σε κάθε μήκος κύματος υπάρχει ένα όρος και μια κοιλάδα. 


η συνέχεια από ΕΔΩ

Συμπλήρωμα Θεωρίας από ΕΔΩ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ


Ένα διαγώνισμα από θέματα προηγουμένων ετών
Η συνέχεια από  ΕΔΩ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μεθοδολογία  ασκήσεων


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1.          Προσδιορίζουμε τη θέση ισορροπίας ( Θ.Ι ) και ορίζουμε τη θετική φορά.
   Προσέχουμε να υπολογίσουμε σωστά τη συχνότητα της ταλάντωσης, αν αυτή δεν δίνεται άμεσα.
πχ 1 : Η ταχύτητα του  σώματος που ταλαντώνεται μηδενίζεται κάθε 0,2
sec ποια είναι η συχνότητα της ταλάντωσης;

η συνέχεια απο ΕΔΩ